IUS EST ARS BONI ET AEQUI – PRAWO JEST SZTUKĄ TEGO, CO DOBRE I SŁUSZNE
IUS EST ARS BONI ET AEQUI
– PRAWO JEST SZTUKĄ TEGO, CO DOBRE I SŁUSZNE
KANCELARIA PRAWNA
Marta Bisińska
OBSŁUGA PRAWNA FIRM
W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług adresowanych do przedsiębiorców.
Do usług tych należą przede wszystkim:
  • pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji nowego podmiotu gospodarczego (opracowanie projektu umowy spółki zawierającego rozwiązania adekwatne do oczekiwań Klienta; umówienie spotkania u Notariusza i obecność prawnika przy podpisywaniu aktu notarialnego; przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym),
  • udzielanie porad i opinii prawnych w zakresie bieżącej działalności firmy,
  • sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych w firmie,
  • sporządzanie zmian umowy spółki,
  • sporządzanie wniosków, skarg, odwołań,
  • przygotowywanie zgromadzeń wspólników lub udziałowców, projektów uchwał,
  • prowadzenie spraw sądowych firmy, po uprzednim podpisaniu umowy z Kancelarią (sporządzanie pozwów i pism procesowych).