IUS EST ARS BONI ET AEQUI – PRAWO JEST SZTUKĄ TEGO, CO DOBRE I SŁUSZNE
IUS EST ARS BONI ET AEQUI
– PRAWO JEST SZTUKĄ TEGO, CO DOBRE I SŁUSZNE
KANCELARIA PRAWNA
Marta Bisińska
POMOC PRAWNA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH
Usługi Kancelarii na rzecz klientów indywidualnych świadczone są w następujących formach:
  • udzielanie porad prawnych – ustnych i pisemnych,
  • wydawanie pisemnych opinii prawnych, przygotowywanie analiz prawnych w sprawach skomplikowanych (analiza umów, spraw sądowych i administracyjnych),
  • sporządzanie umów,
  • sporządzanie wniosków, skarg, odwołań,
  • sporządzanie różnego rodzaju pism, w tym pism procesowych,
  • prowadzenie negocjacji,
  • reprezentowanie przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi,
  • reprezentowanie przed organami administracyjnymi a także sporządzanie odwołań od decyzji.