KANCELARIA PRAWNA
Marta Bisińska
tel. 602 134 102
tel./fax: 22 420 22 82
ul. Konstruktorska 6 lok. 103 (Ip.)
02-673 Warszawa

e-mail: kancelaria@martabisinska.pl
NIP 123-099-81-61
REGON 142235240

Nr rachunku bankowego:
58 1540 1102 2110 5703 2508 0001

pomoc prawna dla firm

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług adresowanych
do przedsiębiorców.
Do usług tych należą przede wszystkim:
→ pomoc prawna przy zakładaniu i rejestracji nowego podmiotu gospodarczego (opracowanie projektu umowy spółki zawierającego rozwiązania adekwatne do oczekiwań Klienta; umówienie spotkania
u Notariusza i obecność prawnika przy podpisywaniu aktu notarialnego; przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania spółki
w Krajowym Rejestrze Sądowym),
→ udzielanie porad i opinii prawnych w zakresie bieżącej działalności firmy,
→ sporządzanie i opiniowanie umów oraz innych dokumentów stosowanych
w firmie,
→ sporządzanie zmian umowy spółki,
→ sporządzanie wniosków, skarg, odwołań,
→ przygotowywanie zgromadzeń wspólników lub udziałowców, projektów uchwał,
→ prowadzenie spraw sądowych firmy, po uprzednim podpisaniu umowy
z Kancelarią (sporządzanie pozwów i pism procesowych).