KANCELARIA PRAWNA
Marta Bisińska
tel. 602 134 102
tel./fax: 22 420 22 82
ul. Konstruktorska 6 lok. 103 (Ip.)
02-673 Warszawa

e-mail: kancelaria@martabisinska.pl
NIP 123-099-81-61
REGON 142235240

Nr rachunku bankowego:
58 1540 1102 2110 5703 2508 0001

USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Usługi Kancelarii na rzecz klientów indywidualnych świadczone
są w następujących formach:
→ udzielanie porad prawnych – ustnych i pisemnych,
→ wydawanie pisemnych opinii prawnych, przygotowywanie analiz prawnych
w sprawach skomplikowanych (analiza umów, spraw sądowych
i administracyjnych),
→ sporządzanie umów,
→ sporządzanie wniosków, skarg, odwołań,
→ sporządzanie różnego rodzaju pism, w tym pism procesowych,
→ prowadzenie negocjacji,
→reprezentowanie przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi,
reprezentowanie przed organami administracyjnymi a także sporządzanie odwołań od decyzji.